Go to Top

DSS’ historie

DSS startede op med danskundervisning for 0. – 9. klasse i 2009 og udbyder i dag også førskoleundervisning, voksenundervisning og privat tutoring samt samarbejder med internationale skoler i Singapore. Det gennemsnitlige elevtal for undervisningen fra førskole til 9. klasse ligger på omkring 100 elever. Elevtallet for de øvrige tilbud varierer.

  • 2008, sommer: Ideer og behov for en dansk skole i Singapore identificeres.
  • 2009, forår: Partnerskab oprettes og bestyrelse nedsættes.
  • 2009, sommer: Opstart af danskundervisning for 0. – 9. klasse.
  • 2009, fremadrettet: DSS udbyder udover danskundervisning for 0. – 9. klasse i dag også førskoleundervisning, voksenundervisning og privat tutoring samt samarbejder med internationale skoler i Singapore.