Go to Top

Bliv underviser på DSS

Hvad er DSS?
Danish Supplementary School i Singapore (DSS) er en suppleringsskole, der ugentlig tilbyder danskundervisning til bosiddende børn og voksne i Singapore. Vores målsætning er at give eleverne mulighed for at opretholde et solidt kendskab til det danske sprog og at videreudvikle deres færdigheder i dansk sideløbende med deres internationale skolegang.

Undervisningen på DSS følger Undervisningsministeriets vejledning for undervisning af danske børn bosat i udlandet. Vi anvender altid de nyeste danske undervisnings materialer og vores lærere er  uddannet i Danmark.

Hvem er du?
Som underviser på DSS skal du som udgangspunkt have en lærer- eller pædagoguddannelse Du kan have en anden relevant erhvervserfaring, men det er vigtigt, du kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning. Det er ligeledes vigtigt, at du er stærk i – og har en særlig interesse i – det danske sprog, samt er en god formidler af dette.

Som underviser på DSS har du en elevgruppe, der fagligt spænder vidt. Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger og mål for deres deltagelse i undervisningen.

Der undervises i dansk litteratur og tekstforståelse, skriftlig fremstilling med afsæt i tidssvarende danskfaglige bogsystemer suppleret med et klassesvarende grammatik og diktat materiale, som findes på forskellige niveauer.

Det er vigtigt at kunne tilrettelægge en undervisning, der udfordrer den enkelte, men med den tanke at indsatsen hjemme er dér, hvor differentieringen bliver konkret.

Vi skal primært være godt danskfagligt funderet, men også give et indblik i den danske kultur, danske traditioner og styrke elevernes tilhørsforhold til Danmark.

Det er vigtigt at skabe et undervisningsmiljø, som optimerer læring. Det er også af stor betydning at skabe tid og rum til aktiviteter, som understøtter det særlige og fælles ved at være dansk. Dette giver mulighed for, at eleverne kan danne nye relationer, på tværs af de klasser eller skoler de til daglig færdes i.

Vores rammer
Der er undervisning 1 time om ugen pr. klassetrin. Derudover skal man afsætte tid til forberedelse og rettelse af opgaver.

Vi benytter undervisningslokaler på Canadian International School, Nexus International School samt Sentosa Cove.

Ca. hver 6. uge afholder vi undervisningsmøder, hvor alle vores undervisere samles til vidensdeling og opdateringer af såvel faglig som praktisk karakter.

Er du interesseret?
Så skriv til os på dsssingapore@gmail.com