Go to Top

Priser og betaling

Klasseundervisning

Betaling for klasseundervisning sker to gange årligt forud for semesterstart. Prisen bliver fastsat før semesteret afhængig af hvor mange elever der er tilmeldt. Typisk er prisen 35-40 SGD pr. gang for 60 minuter.

Tutoring

Betaling for tutoring sker direkte til DSS, hvor der betales for 5 eller 10 lektioner ad gangen. Prisen for en elev er 60 SGD pr. gang for 60 minutter. For to elever (børn) på samme hold er prisen i alt 100 SGD pr. gang for 90 minutter. For tre elever (børn) på samme hold er prisen i alt 130 SGD pr. gang for 90 minutter.

Derudover betaler eleven for det engangsmateriale, der anvendes i undervisningen. Læsebøger udlånes af DSS og afleveres tilbage ved undervisningens afslutning.

Undervisningsdatoer aftales med underviseren for hvert kvartal. Hvis eleven ikke kan komme til den aftalte undervisning, skal aflysningen ske 24 timer før undervisningen påbegyndes. Hvis aflysningen sker senere, bliver undervisningsgangen ikke erstattet.

Bankoverførsel

Vi opfordrer til, at betaling sker som bankoverførsel til følgende konto:

Account name: Danish Supplementary School LLP
Bank name: OCBC Ltd.
Bank Code: 7339
Account number: 713-145969-001

Husk at oplyse elevens navn i referencefeltet til brug for identifikation af betaling.

Du kan betale kontant eller med check ved at henvende dig til vores sekretær på dsssingapore@gmail.com.