Go to Top

Udmeldelse

Udmeldelse af DSS skal ske ved skriftlig henvendelse til vores sekretær på dsssingapore@gmail.com.

Læsebøger og biblioteksbøger skal afleveres til DSS, inden eleven stopper.

Passivliste

Elever der deltager i klasseundervisning kan komme på en passivliste, hvis der er brug for en pause fra undervisningen. En elev kan stå på listen i højst et semester og overflyttes til listen ved afslutningen af et semester. Ønsker du at benytte dig af passivlisten, kan du kontakte vores sekretær på dsssingapore@gmail.com.

Hvis eleven starter til undervisning igen, er det muligt at starte inde i et semester. Der betales undervisningsgebyr for den resterende del af semestret.