Go to Top

Undervisning og tilbud

0. - 9. klasse

Undervisningen i 0. til 9. klasse er et tilbud til børn i alderen 6-15 år. I undervisningen arbejder vi bl.a. med læsning, stavning, grammatik og det danske sprog.

Førskolegruppe

DSS’ førskolegruppe er et undervisningstilbud til børn på fem år. Her lærer børnene om Danmark, den danske kultur og det danske sprog.

Tutoring

DSS tilbyder tutoring i dansk til børn og voksne. Tutoring er bl.a. for de elever, der ikke har mulighed for at følge den normale hold- og klasseundervisning på DSS.