Go to Top

Tutoring i dansk

DSS tilbyder tutoring i dansk til børn og voksne i Singapore. Tutoring er bl.a. for de elever, der ikke har mulighed for at følge den normale hold- og klasseundervisning på DSS. Det kan enten være på grund af tid og sted, eller fordi en elev fagligt ligger over eller under det niveau, der udbydes på dennes alderstrin på DSS.

Tutoring foregår normalt som en-til-en undervisning, men det er også muligt for to eller flere elever på samme niveau at tage tutoring sammen.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs behov og danskniveau. I undervisningen arbejder eleven med at læse og forstå tekster, tekstanalyser både mundtligt og skriftligt, skriveøvelser til at udvikle elevens skriftlige formidling samt grammatikøvelser.

Tilmeld

Du kan få mere information om tutoring og tilmelding ved at kontakte vores sekretær på e-mail dsssingapore@gmail.com.