Go to Top

Undervisningsmaterialer

I klasseundervisningen følger vi samme retningslinjer om fælles mål for dansk som folkeskolerne i Danmark samt vejledning for undervisning af danske børn bosat i udlandet.

For bedst muligt at nå de fælles faglige mål for dansk, bruger vi de sidste nye dansksystemer til alle klassetrin. Læsebogssystemerne supplerer hinanden, så de litterære begreber, der bliver arbejdet med, gentages i nye og udfordrende tekster på hvert klassetrin.

Til alle klassetrin er der grundbog, arbejdsbøger til grundbogen, stave- og grammatikhæfter. Ud over at bruge klassetrinnets grundbøger, har vi et veludbygget lager med tekstbøger, temahæfter og engangsmaterialer, som underviserne benytter og lader sig inspirere af.

Vores bibliotek har et stort udvalg af ældre og nyere børnelitteratur og et stort udvalg af fagbøger. Materialet kan lånes individuelt, men bruges også af underviserne til forskellige faglige forløb.